جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :مرکز پژوهه میراث فرهنگی و هنر ایران (زَراَومَند)
مدیر مسئول :دکتر اسماعیل همتی ازندریانی
سردبیر :دکتر رضا نظری ارشد
هیئت تحریریه :
دکتر علی بیننده
دکتر مریم محمدی
دکتر اسماعیل همتی ازندریانی
دکتر حجت دارابی
دکتر سعید امیرحاجلو
دکتر مهدی رازانی
دکتر نصیر اسکندری
دکتر رضا نظری ارشد
دکتر مهناز شریفی
دکتر اکبر عابدی
دکتر جواد حسین زاده ساداتی
دکتر یاسر حمزوی
دکتر یداله حیدری باباکمال
دکتر علی نعمتی بابایلو
دکتر سید فضل اله میردهقان اشکذری
دکتر امیر ساعد موچشی
دکتر اردشیر جوانمرد زاده
دکتر موسی سبزی
دکتر خلیل الله بیک محمدی
دکتر مهدی فلاح مهنه
دکتر حمید خانعلی
دکتر سجاد علی بیگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه آرا: دکتر خلیل الله بیک محمدی
کارشناس و ویراستار نشریه: زهرا نور محمدی شایسته
مدیر داخلی: فهیمه رحمانی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده