نمایه شده  عنوان آدرس
1 بانک اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com
2 پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.ir
3 پایگاه مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی www.sid.ir
4 پرتال جامع علوم انسانی ensani.ir/fa
5 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc.gov.ir/fa