اصول اخلاقی


- نوشتار باید نتیجه ی پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگر منتشر نشده باشد.

- درستی مطالب با خود نویسنده و یا نویسندگان مقاله است.

ـ مقاله ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.

- پذیرش مقاله برای چاپ پس از داوری و با تایید در جلسه هیأت تحریریه نشریه صورت می پذیرد.

ـ مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله ها آزاد است، مقاله ها و ضمیمه های آنها در دفتر مجله باقی می ماند و مسترد نخواهد شد.

ـ مجله از پذیرش ترجمه، گزارش و یادداشت علمی معذور است.

ـ قانون کپی رایت برای مقالات نشریه زَراَومَند محفوظ است.

ـ استفاده از اطلاعات مندرج در مقالات پژوهه میراث فرهنگی و هنر ایران (زَراَومَند) با ذکر دقیق ماخذ بلامانع است. نویسنده مقاله ای که مقاله اش در این نشریه منتشر شده است به انتشار همان مقاله در نشریه دیگری مجاز نیست و حق پیگرد قانونی برای این نشریه محفوظ است. عدم ذکر مأخذ زَراَومَند، حق پیگرد را برای مدیریت نشریه محفوظ خواهد داشت.