اخبار نشریه

پژوهه میراث فرهنگی و هنر ایران (زَراَومند)

پژوهه میراث فرهنگی و هنر ایران (زَراَومَند) در زمینه میراث فرهنگی و باستان شناسی در تاریخ 1396/8/15 به شماره ثبت 80306 هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به زبان فارسی و ترتیب انتشار دو فصلنامه با گستره سراسری صادر گردیده است. هم اینک این نشریه با رویکرد علمی ـ تخصصی و با همکاری دانشگاه بوعلی سینا، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر دانشگاه های ذی ربط در حال اجراست.